Skolotāji

Mūsu skolotāji

Angļu valoda – Alena Voznaya, Nataļja Smirnova

Bioloģija – Iveta Burka

Dabaszinības – Iveta Burka

Fizika – Svetlana Slobodjaņuka

Ģeogrāfija – Larisa Orlova

Datorika un Informātika – Viktorija Kurdjukova, Irīna Lučina

Mazākumtautību valoda – Olga Solopa, Julija Fiļippova

Ķīmija – Svetlana Slobodjaņuka

Latvijas un pasaules vēsture – Nataļja Matjušenko

Latviešu valoda un literatūra – Dzintra Šneidere, Ilva Sahmānova, Inese Millere, Rūta Rūde, Jana Piļugina

Matemātika – Jekaterina Kuļbanska, Irēna Cerjomuhina, Svetlana Slobodjaņuka

Dizains un tehnoloģijas – Natālija Nikitasa, Viktorija Kurdjukova, Roberts Grosbergs

Mājturība un tehnoloģijas – Viktorija Kurdjukova, Roberts Grosbergs

Mūzika – Anžela Zraičenko

Sociālās zinības – Nataļja Matjušenko

Sports – Larisa Draguna, Liudmila Vovchenko

Teātra māksla – Jekaterina Kuļbanska

Vizuālā māksla – Natālija Nikitasa

Klašu audzinātāji

1.a – Olga Jakovļeva, 26.kab.

1.b – Jeļena Bašarova, 28.kab.

2.a – Larisa Orlova, 21.kab.

2.b – Jeļena Mitina, 22.kab.

3.a – Nataļja Grebeņuka, 27.kab.

3.b – Nataļja Grebeņuka, 25.kab.

4.a – Svetlana Kosmatinska, 23.kab.

5.a – Olga Solopa, 47.kab.

5.b – Liudmila Vovchenko, 36.kab.

6.a – Jekaterina Kuļbanska, 33.kab.

7.a – Viktorija Kurdjukova, 15.kab. / Ilva Sahmānova, 31.kab.

7.b – Nataļja Smirnova , 48.kab.

8.a – Alena Voznaya, 44.kab.

8.b – Viktorija Kurdjukova, 41.kab. / Inese Millere, 14.kab.

9.a – Jūlija Fiļippova, 32.kab.