Atbalsta personāls

Atbalsta komanda

Lūdzam saziņai ar speciālistiem izmantot skolvadības sistēmu e-klase.

* Jā steidzīgi ir nepieciešamā palīdzība vai konsultācija lūdzu zvanīt skolas sekretārei. Tel.nr. 63624505

  • Rūta Rūde – atbalsta komandas vadītāja, bibliotekāre
  • Irīna Lučina – direktores vietniece izglītības jomā
  • Viktorija Agarjova speciālais pedagogs
  • Eva Babrovska – sociālais pedagogs
  • Larysa Akimova – pedagoga palīgs
  • Evija Mikazāne – medicīnas māsa