Karjeras izglītība

Karjeras izglītība

Individuālās karjeras konsultācijās vari:

  • labāk izzināt un apzināties savas prasmes, spējas, intereses un vērtības,
  • izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus,
  • saņemt atbalstu savas karjeras plānošanā,
  • uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs,
  • saņemt atbalstu un ieteikumus piemērotākās profesijas un studiju programmas izvēlē,
  • saņemt informāciju par profesijām un darba pasauli,
  • sagatavoties darba vai prakses intervijai.

IZZINI SEVI

Lai varētu pieņemt nozīmīgus lēmumus par karjeras izvēli, sākumā būtiski ir izzināt sevi: izprast savas intereses, zināšanas, vērtības, prasmes, spējas, motivāciju, īpašības un stiprās puses. Izzinot sevi, būs arī vieglāk atlasīt ar karjeru saistītu informāciju, izvērtējot to, kas der tieši tev.

KARJERAS IZVĒLES TESTI

https://testi.niid.lv/

https://e-studijas.zrkac.lv/mod/hvp/view.php?id=1088

PROFESIJU APRAKSTI:

Profesiju pasaule –  veidota kā virtuāla pilsēta, kas sastāv no objektiem – uzņēmumiem, kuros atrodamas uzņēmumam tipiskākās profesijas. Par katru no tām ir pieejams apraksts, intervija ar šajā profesijā strādājošo, fotogrāfiju galerija un informācija, kur mācīties, lai apgūtu šo profesiju. https://www.profesijupasaule.lv/

Profesiju apraksti, kas apvienoti ar virtuālo informāciju:

https://www.prakse.lv/profession/list 

Profesiju klasifikators – sistematizēts profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) saraksts:

https://www.lm.gov.lv/lv/profesiju-klasifikators-5?utm_source=https%3A%2F%2Fmarupe.edu.lv%2F 

Profesiju apraksti un piedāvājums Eiropā:

https://www.eurobrussels.com/

NĀKOTNES PROFESIJAS UN DARBA TIRGUS.

Kādas prasmes un kompetences būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū?:

https://blog.swedbank.lv/karjera/nakotnes-darbs-196  

Kuras profesijas izzudīs?

https://www.prakse.lv/article/207/gudra-nakotne-kuras-profesijas-izzud-un-kuras-klust-popularakas

Kādas varētu būt nākotnes profesijas?

https://m.travelnews.lv/?pid=94639

http://www.eiropersonals.lv/aktualitates/2020/10/29/vai-velies-darbu-ari-2030-gada-jauni-amati-tuva-nakotne

VEIKSMĪGAS KARJERAS VEIDOŠANA:

Zaļais pipars, Zaļais pipars 2, Zaļais pipars 3, Zaļais pipars 4, Zaļais pipars 5 www.youtube.com

“Oskars ēno”  www.youtube.com

Kas es būtu ja būtu? www.youtube.com

INFORMĀCIJA PAR IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM:

Nacionālā izglītības iespēju datubāze https://www.niid.lv/

https://www.prakse.lv/  – piedāvā informāciju par 2194 izglītības iestādēm

Aiknc.lv – nodibinājums “Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs” (AIKNC) piedāvā akreditēto mācību iestāžu sarakstu

Mācības ārzemēs

Mūsdienu globālā un konkurējošā sabiedrībā liela nozīme ir labai izglītībai, profesionālai sagatavotībai un vienas vai vairāku svešvalodu pārvaldīšanai. Lēmums mācīties ārzemēs ievērojami uzlabo nākotnes iespējas, jo gūtas tiek ne tikai zināšanas, bet arī dzīves pieredze un iespēja strādāt ārzemēs, kur iespējams kļūt par starptautisku speciālistu.

https://www.hanze.nl/eng/study-at-hanze/information-for/latvia

https://www.balticcouncil.lv/lv/macibas-arzemes/?gclid=EAIaIQobChMIwfGDxu3k-wIVPUWRBR1cBgxWEAAYASAAEgI12_D_BwE

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lv/opportunities/opportunities-for-individuals/students/studying-abroad

https://egoperfectus.lv/lv/

KLAŠU AUDZINĀTĀJIEM:

Video materiāli – “Stunda Tavai karjerai”, “Karjeras diena”

https://www.tavaklase.lv/

Attālināto ekskursiju piedāvājums klasēm:

https://enudiena.lv/ekskursijas

Mežsaimniecības nozare

https://www.mammadaba.lv/objekti/top-12/vijciema-ciekurkalt 6. klases skolēniem.

https://www.lvm.lv/kontakti/kokaudzetavas/ekskursijas               visiem interesentiem, tematiskā programma tiek piemērota auditorijai.

Lejuplādējamie resursi, rokasgrāmatas

https://www.viaa.gov.lv/lv/resursi

Profesiju un tajās strādājošo cilvēku darba apraksti. Intervijas ar profesiju pārstāvjiem. Informācija, kur mācīties, lai apgūtu kādu no profesijām:

https://www.profesijupasaule.lv/

VECĀKIEM:

Karjeras nedēļas diskusija vecākiem. Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?

https://www.youtube.com/watch?v=SQiLyPrJEiw

Tavai Karjerai – Vecāki – bērna karjeras atbalstam

https://www.youtube.com/watch?v=PNu-2bE1XCM

Kā palīdzēt jaunietim izprast savas spēcīgās puses, savu personību, kā runāt ar jaunieti par karjeras izvēli, lai viņš uzklausītu?

https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/vecaki-un-berni/karjeras-nedela-vecaku-un-skolas-loma-berna-profesijas-izvele.a378662/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links

Bērna personības tips karjeras izvēlē – kāpēc to svarīgi ņemt vērā?

https://maminuklubs.lv/bebitis/berna-personibas-tips-karjeras-izvele-kapec-to-svarigi-nemt-vera-298374/

  •  

Materiāli skolēniem

Adrese

Apraksts

www.niid.lv

Lapā atrodama informācija par Valsts ieskaitēm un eksāmeniem, par Latvijas izglītības iestādēm. Ka arī 7 karjeras izvēles testi.

www.prakse.lv

Sadaļā Studijas alfabēta kārtībā nosauktas studiju programmas, augstskola, studiju veids, ilgums un iegūstamais grāds. 

www.karjerascentrs.lv

Sadaļā Karjeras izvēle atrodama karjeras informācija (profesijas, izglītības iespējas). Sadaļā Izpēti sevi – interešu tests un datorspēle „Es un mana karjera”

www.izaugsme.lv

Sadaļā Profesija lasāmi profesiju apraksti, daži profesionālās orientācijas testi un norādes uz lapām, kurās atspoguļotas aktualitātes darba tirgū.