Dokumenti

Izglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma, kods 21011111 – 1., 4. un 7.klasēs
  • Pamatizglītības mazākumtautību programma, kods 21011121 – 2., 3., 5., 6., 8. un 9.klasēs
  • Speciālās pamatizglītības  programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015621 – 1., 4. un 7.klasēs
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015621 – 2., 3., 5., 6., 8. un 9.klasēs
  • Speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811 – 1., 4. un 7.klasēs
  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015821 – 2., 3., 5., 6., 8. un 9.klasēs

Dokumenti: